.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.0A Afgrænsning 11.0C Tegnsætning Næste afsnit

11.0B Kilder til oplysninger

11.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for mikroformer er titelruden. Den primære kilde for mikrofilmhulkort er selve kortet eller titelkortet, hvis materialet består af flere kort.

Hvis titelruden eller -kortet mangler, eller oplysningerne heri er ufuldstændige, anvendes som den primære kilde den del af materialet, som bringer de mest udførlige uformindskede oplysninger, f.eks. oplysninger først på materialet, på ledsagende materiale beregnet til opbevaring sammen med mikroformmaterialet eller på en spole eller kassette, der er en integreret del af materialet. Oplysning om valg af erstatning for titelruden eller -kortet gives i en note (se 11.7B3 ).

Hvis oplysninger, der normalt bringes på titelruden eller -kortet, er fordelt på flere titelruder eller -kort, behandles disse som én primær kilde.

Hvis oplysningerne ikke findes i den primære kilde, hentes de fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

materialet i øvrigt
det originale opbevaringsudstyr
andre kilder

11.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelser Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for mikroformers vedkommende den primære kilde, materialet i øvrigt samt det originale opbevaringsudstyr. Oplysninger fra den primære kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads.

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top