.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.2A Indledende regel 11.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

11.2B Udgavebetegnelse

11.2B1 Hvis en udgave af en mikroform afviger fra andre udgaver eller er betegnet som en genudgivelse af mikroformen, gengives udgavebetegnelsen som anvist i 1.2B .

  250 00 *a Microfiche edition
  250 00 *a Sydslesvig udgave
  250 00 *a Dansk udgave

11.2B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, følges 1.2B3 .

11.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis en mikroform vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [Ny optagelse]

11.2B4 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

  250 00 *a Mikrokortudgave *p Microfiche edition

11.2B5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til.

  245 00 *a Finnegan's wake *m tekst *w 2. ed. *a Ulysses *e James Joyce
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top