.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.4D Navn på forlag, distributør el.lign. 11.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.Næste afsnit

11.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

11.4E1 Efter navnet på et forlag, en distributør el.lign. tilføjes en funktionsangivelse som anvist i 1.4E .

    260 00 *a Lyngby *b Dansk Mikrokort Selskab *g Dansk Historisk
    Håndbogsforlag *e distributør
    260 00 *a København *b Danfontes *b Landsarkivet for Sjælland, Lol-
    land-Falster og Bornholm *g Selskabet til Udgivelse af Kilder til
    Dansk Historie *e distributør
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top