.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4D Navn på forlag, distributør el.lign. 1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.Næste afsnit

1.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

1.4E1 Efter navnet på et forlag, en distributør el.lign. tilføjes en af følgende betegnelser:

forlag
distributør
producent (for en selvstændig producent til forskel fra et produktionsselskab)
produktionsselskab
databasevært

medmindre:

a) udtrykket, der indeholder navnet på forlaget, distributøren el.lign., angiver, hvilken funktion den pågældende korporation eller person har udført, eller

b) funktionen tydeligt fremgår af sammenhængen

  260 00 *a Montréal *b National Film Board of Canada *e produktions-
  selskab *f London *g Guild Sound and Vision *e distributør
  260 00 *a London *b Macmillan *g Educational Service *e distributør
  men
  260 00 *a New York *b released by Beaux Arts
  245 00 *a Oliver Twist *m GMB *e Charles Dickens
  260 00 *a London *b Chapman and Hall *c 1939
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top