.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign. Afsnit 11.5 - Fysisk beskrivelse Næste afsnit

11.4G Produktionssted, producents navn

11.4G1 Hvis navnet på forlaget ikke kendes, gengives produktionsstedet og producentens navn, hvis de er nævnt i materialet, som anvist i 1.4G .

    260 00 *a [S.l.] *b [s.n.] *c 1981 *r København *t Landsarkivet for Sjæl-
    land, Lolland-Falster og Bornholm

11.4G2 Valgfri tilføjelse. Produktionsstedet og/eller producentens navn gengives, hvis en sådan oplysning afviger fra oplysning om hjemsted for og navn på udgiver, distributør el.lign., er nævnt i materialet og skønnes at have betydning for den katalogiserende institution.

    260 00 *a [København] *b [De Storkøbenhavnske Folkebibliotekers
    Samarbejdsudvalg] *c 1979-1983 *r København *t NCR Dan-
    mark
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top