.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.5B Omfang og specifik materialebetegnelse 1.5D Størrelse Næste afsnit

1.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

1.5C1 Oplysninger om materialets fysiske udformning (dvs. andet end omfang og størrelse) anføres som anvist i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper.

    300 00 *a 492 s. *b ill. i farver
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top