.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 12.3 - Nummerering og datering 12.3B Nummerering Næste afsnit

12.3A Indledende regel

12.3A0 I dette afsnit anføres nummerering og/eller alfabetisk betegnelse (herefter benævnt nummerering ) samt datering af første og eventuelt sidste nummer eller bind.

Første og sidste nummer eller bind betyder her: numerisk og kronologisk i relation til nummerering og datering uden hensyn til udgivelsesår. F.eks.: Hvis der efter det først udgivne bind er udgivet et bind, der dækker en tidligere periode og således er betegnet med en tidligere datering, anføres den tidligste datering i beskrivelsen. Der redegøres for forholdet i en note.

    245 00 *a Filmregistret *m GMB *e udgivet af Bibliotekscentralen
    255 00 *a 1962/69-
    260 00 *a [Ballerup] *b Bibliotekscentralen *c 1971-
    512 00 *a 1962/69 udgivet 1974, årgang 1970 udgivet 1971

Er beskrivelsen ikke baseret på det første nummer eller bind, udelades dette afsnit (se dog 12.7B9 ). I den nationalbibliografiske beskrivelse medtages afsnittet dog altid, også selv om beskrivelsen af andre afsnit er baseret på det nyeste nummer eller bind (se også 12.0B1 ).

Oplysning om bibliotekets beholdning kan anføres i en lokal note (se 12.7B20 ).

12.3A1 Tegnsætning

Se Bilag F .

Herudover anvendes i afsnittet følgende skilletegn:

Betegnelsen for det første nummer eller bind efterfølges af en bindestreg (-)

En datering, der følger efter en fortløbende nummerering, sættes i parentes (())

Anvendes der flere nummereringssystemer i samme nummer eller bind, sættes der lighedstegn ( = ) imellem dem

Foran en ny nummersekvens sættes semikolon ( ; )

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top