.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.3G Successive nummereringer 12.4A Indledende regel Næste afsnit

Afsnit 12.4 - Publicering, distribution el.lign.

12.4A Indledende regel

12.4B Almene regler

12.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

12.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

12.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

12.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

12.4G Produktionssted og navn på producent

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top