.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 12.4 - Publicering, distribution el.lign. 12.4B Almene regler Næste afsnit

12.4A Indledende regel

12.4A1 Tegnsætning

Se Bilag F .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top