.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.6A Indledende regel 1.6C Seriens paralleltitler Næste afsnit

1.6B Seriens hovedtitel

1.6B1 Hvis et materiale er en del af en serie, gengives seriens hovedtitel som anvist i 1.1B.

    440 00 *a Udenrigstjenestens eksportinformation
    440 00 *a Læs selv serien
    440 00 *a Rapport
    440 00 *a Den Danske Dyrlægeforenings videotek

1.6B2 Hvis der er forskellige former af serietitlen (bortset fra paralleltitler), vælges som seriens hovedtitel den titel, der forekommer i den primære kilde. De øvrige titler gives i en note, når det skønnes nødvendigt for identifikation af materialet.

Hvis der i den primære kilde er forskellige former af serietitlen (bortset fra paralleltitler), gengives den form, der mest fyldestgørende og kortfattet identificerer serien.

Hvis seriens titel forekommer i forskellige former, men ingen af disse forekommer i den primære kilde, vælges den form, der mest fyldestgørende og kortfattet identificerer serien; dog foretrækkes en form på fremtrædende plads.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top