.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.6B Seriens hovedtitel 1.6D Undertitler og anden titelinformation hørende til serien Næste afsnit

1.6C Seriens paralleltitler

1.6C1 Hvis serien har én eller flere paralleltitler, gengives den første. En paralleltitel på dansk gengives altid.

    440 00 *a Meddelelser fra Statens Veterinære Serumlaboratorium *p
    Communications from The State Veterinary Laboratory, Copen-
    hagen, Denmark
    440 00 *a Bulletin of the Geological Society of Denmark *p Meddelelser
    fra Dansk Geologisk Forening

Hvis seriens hovedtitel er i et ikke-latinsk alfabet, og ingen af paralleltitlerne er på dansk, gengives den paralleltitel, der (i nævnte rækkefølge) er på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, øvrige sprog i latinsk alfabet. Grønlandsk og færøsk sidestilles med dansk i forhold til andre sprog.

De øvrige paralleltitler kan gengives.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top