.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 1.9 - Supplerende materiale 1.9B Næste afsnit

1.9A

Supplerende materiale, der af den katalogiserende institution vælges katalogiseret som selvstændige registreringer, beskrives som selvstændigt materiale.

Hvis det supplerende materiale er periodisk udgivet og dets hovedtitel samtidig består af to eller flere dele, gengives det supplerende materiales titel altid som anvist i 12.1B4.

Hvis det supplerende materiale er monografisk udgivet og samtidig indeholder hovedmaterialets titel, beskrives materialet normalt enten som del af et flerbindsværk eller som en afhængig titel (jf. 1. del, § 31 ). Se kapitel 13 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top