.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.10B Afsnit 1.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner Næste afsnit

1.10C

Hvis ingen materialetype er særlig fremtrædende, betragtes materialet som et sammensat materiale. Foruden de generelle regler og reglerne for de relevante materiale- og publikationstyper følges også nedenstående regler.

1.10C1 Generel materialebetegnelse

Hvis generelle materialebetegnelser anvendes i andet end kodet form (se 1.1C ):

For materiale uden fælles titel anføres den generelle materialebetegnelse efter hver titel.

  245 00 *a Life in the time of Charles Dickens *m billede *e editor,
  Albert Ammerman *x The time, the life, the works of Charles
  Dickens, and excerpts from Dickens on America *m lydopta-
  gelse *e read by Ian Brett and Peter Howell

For materiale med fælles titel følges anvisningerne i 1.1C4 .

  245 00 ... *m billede *m lydoptagelse
  245 00 ... *m sammensat materiale
1.10C2 Fysisk beskrivelse

Den fysiske beskrivelse udformes på en af følgende 3 måder:

a) omfanget af de enkelte dele eller grupper af dele i hver materialetype anføres som første element i den fysiske beskrivelse, hvis ingen yderligere fysisk beskrivelse ønskes. Valgfrit: Hvis der til materialet findes et opbevaringsudstyr, tilføjes en betegnelse for dets art og opbevaringsudstyrets størrelse som anvist i 1.5D2

  300 00 *n 8 handskedukker *n 1 tekst *n 5 snitmønstre *c i æske 18 ¥
  25 ¥ 19 cm

b) hvis der er behov for en yderligere fysisk beskrivelse af de enkelte dele, anføres den fysiske beskrivelse for de enkelte dele eller grupper af dele i hver materialetype

  245 00 *a Træ *m billede *m lydoptagelse *m tekst *e af Curt Lindstrøm
  260 00 *a København *b Gyldendal AV *c 1986
  300 00 *n 24 dias *b farve
  300 00 *n 1 kassettebånd *l ca. 25 min. *b mono
  300 00 *a 48 s. *b ill. *c 25 cm
  440 00 *a Råvarekæden
  440 00 *a Gyldendal AV lyddias
  512 00 *a Dias og bog: Fotografisk medarbejder: Nete Goldschmidt

c) hvis materialet består af mange forskellige materialetyper, anføres et almindeligt udtryk for omfanget (se også 1.5B ). Antallet af dele anføres, medmindre det ikke kan konstateres

  300 00 *n 24 forkellige dele
  300 00 *n Forskellige dele
1.10C3 Noter

Noter om de enkelte dele anføres efter seriebetegnelsen eller, hvis der ikke er en seriebetegnelse, efter den fysiske beskrivelse.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top