.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.0B Beskrivelsens opbygning 1.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen Næste afsnit

1.0C Tegnsætning

Standardskilletegn imellem afsnit og imellem elementerne i et afsnit inddateres normalt ikke i forbindelse med onlinekatalogisering. Ved dannelsen af fremvisningsformater maskingenereres standardskilletegn på baggrund af kodningen i formatet.

Standardskilletegn er beskrevet nærmere i Bilag F : Fremvisningsformater .

I forbindelse med katalogisators angivelse og inddatering af elementerne gælder følgende regler:

Oplysninger, som ikke kan hentes fra de for hvert afsnit foreskrevne kilder, sættes i skarp parentes.

Oplysninger tilføjet af katalogisator og baseret på gisninger efterfølges af spørgsmålstegn og sættes i skarp parentes.

Hvis oplysningerne til et afsnit eller element af beskrivelsen ikke er til stede i det materiale, der beskrives, udelades afsnittet eller elementet uden nærmere angivelse.

Tre prikker omgivet af blanktegn ( ... ) anvendes for at vise, at en del af et element er udeladt.

Når successive elementer skal sættes i skarp parentes, anvendes et sæt parenteser omkring hvert element.

    245 00 *a Børn og opdragelse *m GMB *e [udgivet af] Niels Knudsen
    260 00 *a [Brønshøj] *b [ELM-Forlag] *c [1983]

    250 00 *a [2. ed.]
    260 00 *a [London] *b Thomsons *c 1973
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top