.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.0E Beskrivelsens sprog og alfabet 1.0G Accenter og andre diakritiske tegn Næste afsnit

1.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

Et forkert stavet ord rettes umiddelbart i beskrivelsen. Manglende bogstav(er) tilføjes. En note om trykfejlen eller manglende bogstav(er) kan gives, hvis fejlen skønnes væsentlig. En fejl skønnes f.eks. altid væsentlig, hvis den optræder i en titel eller i navnet på et ophav.

En stavemåde, der skønnes at være udtryk for et bevidst valg fra et ophavs eller en udgivers side, accepteres dog.

En fejlagtig oplysning i en titel eller i en ophavsangivelse rettes umiddelbart i beskrivelsen. Der gives en note om fejlen.

Andre fejlagtige oplysninger gengives, sådan som de forekommer i materialet. En sådan type fejl efterfølges af en korrektion i skarp parentes indledt med i.e.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om en trykfejl eller en fejlagtig oplysning, betragtes oplysningen som fejlagtig.

  245 00 *a Ny dansk prosa *m GMB *c fra Tove Ditlevsen til Dan Turèll,
  Dea Trier Mørch og Vita Andersen
  512 00 *a På titelsiden fejlagtigt: Dea Trier Mørk
  245 00 *a The world in danger
  512 00 *a På titelsiden fejlagtigt: The world in anger
  245 00 *a Some of me pomes
  ( Titlens stavemåde betragtes som et bevidst valg fra forfatterens side, og dette accepteres uden videre i beskrivelsen)
  260 00 *a København [i.e. Helsingør]
  260 00... *c 697 [i.e. 1967]
  (Der kan her være tvivl om, hvorvidt brugeren af katalogen ville opfatte årstallet som en trykfejl eller en fejlagtig oplysning)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top