.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen 1.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder Næste afsnit

1.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

Oplysninger i beskrivelsen gengives på det sprog og i det alfabet, der er anvendt i materialet, når det pågældende afsnit af beskrivelsen citerer materialet: titel- og ophavsangivelse, udgave, publicering, distribution el.lign., serie samt citater i noter. Hvis oplysningerne i disse afsnit skal suppleres af tilføjelser, gives tilføjelsen på samme sprog som den oplysning, tilføjelsen knytter sig til. Undtaget herfra er dog

1) Foreskrevne tilføjelser og forkortelser

2) Den generelle materialebetegnelse (se 1.1C )

3) Supplerende eller identificerende tilføjelse til forlagshjemsted (se 1.4C2 , 1.4C3 )

4) Oplysninger om funktionen for forlag, distributør el.lign. (se 1.4E)

Tekst i ikke-latinske alfabeter kan translittereres, subsidiært transskriberes (se Bilag I ).

Symboler og andre tegn, som ikke kan gengives med tilgængelige typografiske hjælpemidler, erstattes af en beskrivelse i skarp parentes. Om nødvendigt gives en forklarende note. (Jf. 1.1B1 , 1.1F9 , 1.2B2 ).

Oplysninger i afsnittene fysisk beskrivelse, noter (ekskl. citater) samt standardnummer og anskaffelsesvilkår (ekskl. nøgletitler) anføres på dansk.

Anvisninger på den sproglige udformning af afsnittet Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper er anført i de specifikke regler.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top