.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.0G Accenter og andre diakritiske tegn Afsnit 1.1 - Titel og ophavsangivelse Næste afsnit

1.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Hvis et materiale har flere kilder, der hver for sig kan være den primære kilde (se 1.0A1), vælges en af disse som den foretrukne primære kilde efter følgende regler:
Materialer, der består af én del. Et materiale, der består af én fysisk del, beskrives ud fra den første mulige primære kilde eller ud fra den, der betegnes som den første, medmindre et af nedennævnte forhold foreligger:

1) Hvis et materiale indeholder flere værker uden fælles primær kilde, betragtes de primære kilder til de enkelte værker som én primær kilde. Eksempler herpå kan være en bog, som består af flere værker med hver sin titelside (herunder tête-bêche-publikationer) (se 1.1G2 ) eller en grammofonplade med forskellig etiket på hver side (se 6.II.0B1 )

2) Hvis de mulige primære kilder har forskellig datering, foretrækkes den nyeste kilde

3) Hvis de mulige primære kilder præsenterer materialet ud fra forskellige aspekter (f.eks. som et selvstændigt materiale og som del af en større enhed), foretrækkes den kilde, som er i overensstemmelse med det aspekt, der er valgt som grundlag for beskrivelsen

4) Hvis et materiale indeholder tekst, tale eller sang og har flere mulige primære kilder på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, vælges (i nedennævnte rækkefølge):

a) den kilde, hvis sprog eller alfabet svarer til materialets indhold af tekst, tale eller sang, hvis der kun er ét sprog eller alfabet eller kun ét dominerende sprog eller alfabet

b) den kilde, der er på materialets originalsprog eller alfabet, hvis materialets indhold af ord er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet. Er det derimod kendt, at oversættelsen var anledningen til udgivelsen, anvendes den kilde, som er på oversættelsens sprog

c) den kilde på det sprog, der anses for mest hensigtsmæssigt for katalogens brugere. I tvivlstilfælde gælder rækkefølgen: dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige sprog. Grønlandsk og færøsk er i denne forbindelse sidestillet med dansk i forhold til andre sprog.

Materialer, der består af flere dele. Et materiale, der består af flere fysiske dele, beskrives ud fra den første dels primære kilde. Hvis den første del ikke er tilgængelig, anvendes den første af de tilgængelige dele. Kan det ikke afgøres, hvilken del der er den første, anvendes den del, der indeholder de fleste oplysninger. Hvis dette ikke er muligt, anvendes en hvilken som helst del eller opbevaringsudstyret, hvis dette fremtræder som et fælles element. Variationer i de enkelte deles primære kilder kan beskrives i en note eller ved at tilføje oplysninger til de allerede anførte.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top