Forrige afsnit Felt 866 Udgave på originalsprog (kun periodica) Felt 868 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodica) Næste afsnit

Felt 867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold (kun periodica)

 i      indledende tekst
 t      hovedtitel
 b     undertitel og anden titelinformation [RDA]
 c      tilføjelse til titlen
 z      issn
 g   G   angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G   url
 y  G  tekst til link

Ved registrering af en underordnet udgave af et periodicum, der adskiller sig fra hovedudgaven i sprog og/eller indhold, inddateres oplysningerne om hovedudgaven i felt 867.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på hovedudgaven inddateres de modsvarende oplysninger i felt 868 .

Maskingenerering: En indledende tekst 'Anden udgave af:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempel

1

022 00 *a 0109-1239
245 00 *a SIPRI årbogen
867 00 *i Dansk udgave af *t The arms race and arms control *z 0265-1807

2/12.7B7g

_