Forrige afsnit Felt 867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold (kun periodica) Felt 870 Hovedpublikation til supplement (kun periodica) Næste afsnit

Felt 868 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodica)

 i      indledende tekst
 t      hovedtitel
 b     undertitel og anden titelinformation [RDA]
 c      tilføjelse til titlen
 z      issn
 g   G    angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G   url
 y  G  tekst til link

Ved registrering af en overordnet udgave inddateres oplysningerne om den eller de underordnede udgave(r) i felt 868.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på den underordnede udgave inddateres de modsvarende oplysninger i felt 867 .

Desuden anvendes felt 868 til oplysninger om andre udgaver, der er udgivet parallelt med den registrerede (se Katalogiseringsregler 12/7.B7h).

Maskingenerering: En indledende tekst 'Også i anden udgave:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempel

1

022 00 *a 0107-0444
245 00 *a Grønlands landstings forhandlinger
868 00 *i Også i grønlandsk udgave *t Kalaallit nunaanni inatsisartut
ataatsimiissutaat *z 0902-5189

2/12.7B7h

_