Forrige afsnit Felt 868 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodica) Felt 871 Supplement til hovedpublikation (kun periodica) Næste afsnit

Felt 870 Hovedpublikation til supplement (kun periodica)

 i      indledende tekst
 t      hovedtitel
 b     undertitel og anden titelinformation [RDA]
 c      tilføjelse til titlen
 z      issn
 g   G   angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G   url
 y  G  tekst til link

Når et periodicum er supplement til et andet periodicum, inddateres oplysningerne om hovedpublikationen i felt 870.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på hovedpublikationen inddateres de modsvarende oplysninger i felt 871 .

Maskingenerering: En indledende tekst 'Supplement til:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempler

1

022 00 *a 0065-1591
245 00 *a Acta psychiatrica Scandinavica *o Supplementum
870 00 *t Acta psychiatrica Scandinavica *z 0001-690X

2/12.7B7j

2

022 00 *a 0107-8089
245 00 *a Opuscula Graecolatina *c tillæg til Museum Tusculanum
870 00 *t Museum Tusculanum *z 0107-8062
eller:
870 00 *i Tillæg til *t Museum Tusculanum *z 0107-8062

 

_