Forrige afsnit Felt 910 Henvisning fra korporationsnavn Felt 933 Henvisning til stednavn som emneord Næste afsnit

Felt 930 Henvisning til kontrolleret emneord

 a   G   emneord, der henvises fra (sumdelfelt)
 f   G   faglitterært emneord, der henvises fra
 s   G   skønlitterært emneord, der henvises fra
 u   G   lokal underdeling
 x      forbindende tekst
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G   feltnummerator
 2      betegnelse for det anvendte emneordssystem

Felt 930 anvendes til henvisninger til lokalt kontrollerede emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter.

Henvisninger i DBC's emneordssystem placeres i felt 966 .

Ukontrollerede emneord inddateres sideordnede i felt 631 .

Delfelterne *a, *f og *s henviser til tilsvarende delfelter i felt 630.

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2.

Eksempler

1

630 00 *a eksport
930 00 *a export *z 630
eller:
930 00 *a export x se *w eksport

 

2

630 00 *a genteknologi *2 DNLB
930 00 *a gensplejsning *x se også *w genterapi *2 DNLB

 

_