Forrige afsnit Felt 930 Henvisning til kontrolleret emneord Felt 934 Henvisning til periodebetegnelse som emneord Næste afsnit

Felt 933 Henvisning til stednavn som emneord

Et felt til henvisninger til ukontrollerede emneord findes ikke.

Ukontrollerede emneord inddateres sideordnede i felt 631 .

 a   G   stednavn
 u   G   lokal underdeling
 x      forbindende tekst
 w      ord, hvortil der henvises
 z      felt- og evt, delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G   feltnummerator
 2      betegnelse for det anvendte emneordssystem

Felt 933 anvendes til henvisninger til kontrollerede stednavne.

Henvisninger i DBC's emneordssystem placeres i felt 966 delfelt *e (faglitteratur) og 966 delfelt *l (musikkens oprindelsesland).

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2.

Eksempel

1

933 00 *a Svejts *x se *w Schweiz
eller:
933 00 *a Svejts *z 633

 

_