Forrige afsnit Felt 933 Henvisning til stednavn som emneord Felt 945 Henvisning fra titel Næste afsnit

Felt 934 Henvisning til periodebetegnelse som emneord

 a   G   verbaliseret periodebetegnelse
 b   G   numerisk tidsangivelse
 c   G   numerisk angivelse af begyndelse
 d   G   numerisk angivelse af afslutning
 u   G   lokal underdeling
 x      forbindende tekst
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G   feltnummerator
 2      betegnelse for det anvendte emneordssystem

Felt 934 anvendes til henvisninger til kontrollet periodebetegnelse

Henvisninger i DBC's emneordssystem placeres i felt 966 delfelt *i .

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt * z, men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

_