.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.3F Ophørte periodica Afsnit 12.4 - Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

12.3G Successive nummereringer

12.3G1 Hvis et periodicum påbegynder et nyt system for nummerering uden at skifte titel, gengives betegnelserne for det første og sidste nummer under det gamle system efterfulgt af betegnelsen for det første nummer under det nye system.

    255 00 *a Vol. 1, no. 1 (Nov. 1943)-vol. 10, no. 12 (June 1953) ; No. 1
    (July 1954)-
    255 00 *a Bd. 1, nr. 1 (maj 1968)-bd. 7, nr. 5 (september 1975) ; Ny
    række, bd. 1, nr. 1 (oktober 1975)-
    255 00 *a 1 (1907)-60 (1966) ; 2. række, bind 1 (1967)-

Bemærk forskellen mellem et periodicum med flere successivt anvendte nummereringer, f.eks. 1. række , 2. række mv., og et periodicum, der er opdelt i sektioner, f.eks. Række A , Række B mv. (se 12.1B4 -12.1B6). Sektionsbetegnelser angiver som regel en emnemæssig opdeling.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top