.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.3 Værker, der er blevet til efter år 1500 100.5 Tilføjelser til uniforme titler Næste afsnit

100.4 Værker, der er blevet til før år 1501

100.4A Almen regel. For værker, der er blevet til før år 1501, anvendes den titel eller den form af titlen på originalsproget, som anvendes i moderne referenceværker. Undtaget herfra er værker, der er omfattet af § 100.4B-100.4C.

Hvis referenceværkernes oplysninger ikke er entydige, anvendes den titel (i nedennævnte rækkefølge), der oftest forekommer i:

 • 1) Moderne udgaver
 • 2) Tidlige udgaver
 • 3) Håndskrifter
  • Uniforme titler:
   De bello Gallico
   Troilus and Criseyde
   Beowulf
   Chanson de Roland
   Nibelungenlied
   Gísla saga Súrssonar

  100.4B Klassisk-græske og byzantinsk-græske værker. For et værk, som oprindeligt er skrevet på klassisk græsk eller er af en græsk kirkefader eller anden byzantinsk forfatter frem til år 1453, anvendes en almindeligt anvendt dansk titel. Hvis en sådan dansk titel ikke findes, anvendes en titel på latin. Hvis der hverken findes en almindeligt anvendt dansk titel eller en titel på latin, anvendes den græske titel.

   Uniform titel: Iliaden
   Uniform titel: Staten

  Alternativt: For klassisk-græske værker anvendes altid en titel på latin. Som referencelitteratur anvendes f.eks. Super LCCS : Gale's Library of Congress classification schedules : combined with additions and changes through 1993. Class P, subclasses P-PA : Philology, linguistics, classical philology, classical literature. - Detroit : Gale Research ; London : Gale Research International, 1994 samt hertil udgivne supplementer.

  100.4C Anonyme værker, som hverken er i græsk eller latinsk alfabet. Hvis originalsproget i et anonymt værk, der er blevet til før år 1501, hverken er i det græske eller latinske alfabet, anvendes en almindeligt anvendt dansk titel, hvis en sådan findes.

   Uniform titel: Tusind og én nat
   Uniform titel: Dødebogen

  Alternativt: Originaltitlen anvendes, eventuelt i translittereret, subsidiært transskriberet form.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top