.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Indledning 120. Grundregel Næste afsnit

120-124

Forbemærkninger. En henvisning forudsætter, at henvisningsmålet findes i den samme bibliografiske post: en vedtagen navneform, en uniform titel eller en vedtagen serietitel. Dog kan en navneformshenvisning, hvis den logiske sammenhæng kræver det, godt vise hen til en anden henvisning i posten, som så henviser til den vedtagne form.

Den enkelte institution kan dog følge det princip, at hvor der i en henvisning til en vedtagen navneform indgår en anden vedtagen navneform, medtages der ikke faste henvisninger til henvisningen.

En sådan situation vil typisk forekomme, når en underordnet eller tilknyttet korporation som vedtagen navneform har sit eget navn og der samtidig henvises fra den overordnede korporation. F.eks. henvises der til den vedtagne form Vandkvalitetsinstituttet fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Vandkvalitetsinstituttet . Henvisningen fra ATV til Akademiet for de Tekniske Videnskaber kan her vælges udeladt.

Se også-henvisninger kan kun udformes, hvis der i katalogen optræder vedtagne former på begge de navne eller titler, der indgår i henvisningen. Denne regel kan dog i sjældne tilfælde fraviges, hvis det samlede henvisningsapparat ikke kan konstrueres korrekt uden henvisningen, f.eks. ved en fusion mellem to korporationer, hvoraf kun den ene optræder i katalogen med en vedtagen navneform.

I de følgende regler præciseres det, i hvilke tilfælde en henvisning kan udformes som en postspecifik henvisning. I alle andre tilfælde udformes henvisningen som en fast henvisning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top