.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.5A Indledende regel 5.5C Illustrationer Næste afsnit

5.5B Omfang og karakteriserende materialebetegnelse

5.5B1 Materialets omfang beskrives ved at anføre antallet af enheder med arabertal efterfulgt af en karakteriserende materialebetegnelse fra nedenstående liste.

partitur
studiepartitur
spillepartitur
dirigentstemme (klaver, violin etc.)
particel
reduceret partitur
klaverpartitur
klaverudtog
korpartitur
korstemme
stemme

  300 00 *n 1 partitur
  300 00 *n 1 klaverpartitur
  300 00 *n 4 stemmer

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres.

  300 00 *n 1 korbog

Hvis ingen karakteriserende materialebetegnelse er dækkende (f.eks. ved sang- og koralbøger, ved værker for ét soloinstrument, værker for én sangstemme med akkompagnement af ét instrument), anføres kun omfanget (antal bind, sider, blade el.lign.).

  300 00 *a 329 s.
  300 00 *a S. 29-34
  300 00 *a 3 bd.
  300 00 *a 2 bd. (329, 255 s.)

Hvis materialet er et håndskrift, tilføjes i hs. til den karakteriserende materialebetegnelse.

  300 00 *n 1 partitur i hs.

Hvis et materiale er i punktskrift, kan punktskrift anvendes som generel materialebetegnelse (jf. 1.1C). Hvis generelle materialebetegnelser ikke anvendes af den katalogiserende institution, kan betegnelsen punktskrift anføres i forbindelse med oplysningen om materialets omfang.

  300 00 *n 1 partitur (punktskrift)
  300 00 *a 1 bd. (punktskrift)
  (Generel materialebetegnelse ikke anvendt af den katalogiserende institution)
  eller:
  300 00 *n 1 partitur
  300 00 *a 1 bd.
  (Generel materialebetegnelse anvendt af den katalogiserende institution)

Andre følbare typer kan anføres som en tilføjelse til materialets omfang.

  300 00 *a 23 bl. (relief)

Hvis et materiale med følbare oplysninger er i plast tilføjes desuden plast , evt. indledt med komma.

  300 00 *n 1 partitur (punktskrift, plast)
  eller:
  300 00 *n 1 partitur (plast)

Hvis et materiale er med store skrifttyper beregnet for synshandicappede, tilføjes (stor skrift) efter den anvendte betegnelse.

  300 00 *n 1 klaverpartitur (stor skrift)

Antallet af enheder, som er udkommet, anføres.

  300 00 *n 1 partitur og stemme
  (stemme trykt på s. 5 i partituret)

Bibliotekets beholdning af hvert partitur, stemme el.lign. gives i lokale noter (se 5.7B20 ), hvis den afviger fra det antal, der er udkommet.

Hvis antallet af stemmer, som er udkommet, ikke kan konstateres med sikkerhed (som det ofte er tilfældet for orkesterværker), anføres intet antal.

  300 00 *n Stemmer

5.5B2 Hvis publikationen består af forskellige typer partiturer eller af partitur og stemmer eller af forskellige typer partiturer og/eller stemmer, gengives oplysninger om hver enkelt i den rækkefølge, som listen i 5.5B1 angiver.

  300 00 *n 1 partitur *n 5 klaverpartiturer *n 16 korstemmer *n 18 stem-
  mer

5.5B3 Sidetal føjes til angivelsen af omfang som anvist i 2.5B .

Hvis et materiale udelukkende består af stemmer, kan oplysninger om de enkelte stemmers sidetal anføres.

  300 00 *n 1 partitur *a vi, 17 s.
  300 00 *n 1 partitur *a XXXVIII s., s. A-C, 103 s.
  300 00 *n 1 partitur *a 2 ark
  300 00 *n 1 partitur *a VIII, 278 s. *n 24 stemmer
  300 00 *n 1 partitur *a 20 s. *n 1 stemme
  300 00 *n 1 partitur *a 23 s. *n 1 dirigentstemme (klaver) *n 16 stem-
  mer
  300 00 *n 3 spillepartiturer *a 32 s. hver
  300 00 *n 4 stemmer
  300 00 *n 4 stemmer *a 32, 32, 32, 28 s.
Materialer i flere fysiske dele

Når et materiale er i flere fysiske dele, skelnes der mellem, om delene samlet er én udlånshed, eller om delene dækker flere udlånsenheder. Én udlånsenhed kan f.eks. bestå af ét partitur og to stemmer.

Hvis materialet består af flere udlånsenheder, anføres antallet af udlånsenheder og antallet af stemmer samlet som en del af de fælles oplysninger vedrørende værket.

  300 00 *n 1 partitur *a 2 bd.
  300 00 *n 3 stemmer *a 3 bd.
  300 00 *a 2 bd.
  300 00 *n 1 klaverpartitur *a 3 bd.

Hvis materialet er katalogiseret efter en af metoderne for flerbindsværker (se kapitel 13 ) og de enkelte udlånsenheder indeholder flere specifikke materialetyper, eller enkelte udlånsenheder indeholder mere end én stemme, kan antallet af udlånsenheder anføres som den eneste fælles oplysning vedrørende værkets fysiske beskrivelse. I oplysningerne vedrørende den enkelte udlånsenhed anføres da fuldstændige materialebetegnelser og/eller antallet af stemmer.

  Hovedpost: 300 00 *a 2 bd.
  Bindpost 1: 245 00 *g Bind 1
  300 00 *n 3 stemmer
  Bindpost 2: 245 00 *g Bind 2
  300 00 *n 3 stemmer
  Hovedpost: 300 00 *a 3 bd.
  Bindpost 1: 245 00 *g Bind 1
  300 00 *n 1 partitur *n 2 stemmer
  Bindpost 2: 245 00 *g Bind 2
  300 00 *n 1 partitur *n 2 stemmer
  Bindpost 3: 245 00 *g Bind 3
  300 00 *n 1 partitur *n 2 stemmer

Såfremt denne metode ikke ønskes anvendt, følges paragraf 5.5B2 . Antallet af fysiske dele anføres som følger:

Antallet af fysiske dele anføres som det faktiske antal og ikke som udlånsenheder efter hver karakteriserende materialebetegnelse. Såfremt det først nævnte materiale er i ét bind, anføres sidetal efter dette. Det samlede antal udlånsenheder kan anføres i en note.

  300 00 *n 1 partitur *a 3 bd. *n 2 stemmer *a 6 bd.
  512 00 *a 3 udlånsenheder

eller

antallet af udlånsenheder anføres efter hver karakteriserende materialebetegnelse. Såfremt det først nævnte materiale er i ét bind, anføres sidetal efter dette.

  300 00 *n 1 partitur *a 214 s. *n 5 klaverpartiturer *a 5 bd. *n 16 kor-
  stemmer *a 16 bd. *n 18 stemmer *a 1 bd.

Reglen i paragraf 5.5B2 anvendes også ved materialer katalogiseret efter en af flerbindsværksmetoderne i følgende tilfælde: materialer bestående af ét partitur (el.lign.) plus et antal stemmer, hvor såvel stemmerne som partituret er selvstændige udlånsenheder, og hvor partituret og stemmerne er fortløbende nummererede eller på anden måde indgår i en flerbindsstruktur.

  Hovedpost: 300 00 *n 1 partitur *a 245 s. *n 3 stemmer *a 3 bd.
  Bindpost 1: 245 00 *g Bind 1
  300 00 *n 1 partitur *a 245 s.
  Bindpost 2: 245 00 *g Bind 2 *a Violin
  300 00 *a 86 s.
  Bindpost 3: 245 00 *g Bind 3 *a Viola
  300 00 *a 82 s.
  Bindpost 4: 245 00 *g Bind 4 *a Violoncel
  300 00 *a 79 s.
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top