.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.1F Ophavsangivelser Afsnit 6.I.2 - Udgave Næste afsnit

6.I.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

6.I.1G1 Hvis en lydoptagelse med flere værker ikke har en fælles titel, beskrives materialet enten som en helhed (se 6.I.1G2 og 6.I.1G3), eller der udformes selvstændige beskrivelser på hvert enkelt værk med selvstændig titel (se 6.I.1G4).

6.I.1G2 Hvis materialet beskrives som en helhed, gengives titlerne på de enkelte værker som anvist i 1.1G .

    245 00 *a Kærlighed i botaniserkassen *m lydoptagelse *a To hvide lil-
    jer og en knækket søjle

6.I.1G3 Korte forklarende tilføjelser gives i ophavsangivelserne, hvis forholdet mellem titler og person(er) eller korporation(er) er uklart (jf. 6.I.1F3).

    245 00 *a Guldhornene *m lydoptagelse *e [tekst]: Adam Oehlenschlæ-
    ger *a Niels Ebbesen *e [tekst]: N.F.S. Grundtvig *e [reciteret af]
    Thorkild Roose

6.I.1G4 De enkelte værker med selvstændige titler kan beskrives i selvstændige bibliografiske poster. Angående beskrivelsen af omfang i sådanne beskrivelser se 6.I.5B3 . De enkelte beskrivelser knyttes sammen i en note (se 6.I.7B21 ). Angående kilder til oplysninger se 6.I.0B .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top