.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.1E Undertitler og anden titelinformation 6.II.1G Materialer med flere værker uden fælles titel Næste afsnit

6.II.1F Ophavsangivelser

6.II.1F1 Ophavsangivelser med oplysninger om ophav til musikværkerne gengives som anvist i 1.1F og omfatter bl.a. komponister, forfattere til indtalt og indsunget tekst, bearbejdere, arrangører, indsamlere af feltmateriale til musikoptagelser, udgivere og redaktører, som er nævnt i den primære kilde.

Ophavsangivelser vedrørende udøvere, se 6.II.1F3-6.II.1F4.

Oplysninger i den primære kilde om producere og lydteknikere kan gengives.

  245 00 *a Pictures at an exhibition *m musikoptagelse *e Musorgsky *e
  orchestrated by Ravel
  245 00 *a Violin concerto in D major, op. 61 *m musikoptagelse *e
  Beethoven *f recording producer: Christopher Raeburn *f recor-
  ding engineer: James Lock
  245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
  Townshend
  245 00 *a De levendes land *m musikoptagelse *e tekster: N.F.S.
  Grundtvig *e melodier: Erik Grip ... [et al.] *f produceret af Peter
  Abrahamsen

6.II.1F2 En kort forklarende tilføjelse gives i ophavsangivelsen, hvis forholdet mellem titel og person(er) eller korporation(er) er uklart.

  245 00 *a A Beatles collection of oldies *m musikoptagelse *e [compo-
  sed by] Lennon, McCartney

6.II.1F3 Udøvere. Ophavsangivelse om udøvere kan valgfrit gives efter et af nedenstående to principper:

6.II.1F3a. Ophavsangivelser om udøvere gives som anvist i 1.1F og omfatter væsentlige udøvere (f.eks. solister, dirigenter, ensembler, orkestre), der er nævnt i den primære kilde.

  245 00 *a Horowitz at home *m musikoptagelse *e Vladimir Horowitz
  245 00 *a ... *e Elisabeth Schwarzkopf, soprano *e Dietrich Fischer-Die-
  skau, baritone *e Gerald Moore, piano
  245 00 *a De profundis *m musikoptagelse *e with Anssi Hirvonen
  245 00 *a The mighty Fatha *m musikoptagelse *e Earl Hines - piano *e
  Richard Davis - bass *e Elvin Jones - drums
  245 00 *a Paris impressions *m musikoptagelse *e Erroll Garner, Eddie
  Calhoun, Kelly Martin
  245 00 *a Matthäus-Passion *m musikoptagelse *e Bach *e Anton Der-
  mota, Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Grümmer, Marga
  Höffgen, Otto Edelmann *e Wiener Singakademie *e Wiener
  Sängerknaben *e Wiener Philharmoniker *e Wilhelm Furtwäng-
  ler
  245 00 *a Die Meistersinger von Nürnberg *m musikoptagelse *e Wag-
  ner *e Elisabeth Schwarzkopf, Otto Edelmann, Erich Kunz,
  Hans Hopf, Gerhard Unger ... [et al.] *e Chorus & Orchestra of
  the Bayreuth Festival 1951 *e chorus master: Wilhelm Pitz *e
  conducted by Herbert von Karajan
  245 00 *a Violin concerto in D major, op. 61 *m musikoptagelse *e
  Beethoven *e Kyung-Wha Chung, violin *e with the Vienna
  Philharmonic Orchestra *e conducted by Kirill Kondrashin *f
  recording producer: Christopher Raeburn *f recording engineer:
  James Lock
  245 00 *a Ansermet conducts Ravel *m musikoptagelse *e Régine
  Crespin, Ruggiero Ricci *e l'Orchestre de la Suisse Romande *e
  Ernest Ansermet
  245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
  Townshend *e the Who
  245 00 *a De levendes land *m musikoptagelse *e tekster: N.F.S.
  Grundtvig *e melodier: Erik Grip ... [et al.] *e guitar og vokal:
  Erik Grip *e guitar: Finn Olafsson *e bas: Jens Jefsen *e trommer:
  Svend Erik Nørregård *e el guitar: Ole Fick *e obo: Holger Lau-
  mann *f produceret af Peter Abrahamsen

6.II.1F3b. Ophavsangivelser om udøvere gives i standardiseret rækkefølge og omfatter udøvere, der er nævnt på fremtrædende plads i materialet.

Udøveroplysningerne gives normalt i følgende rækkefølge: vokalsolister, instrumentalsolister, musikergrupper, ensembler, kor, orkester, continuoudførelse og dirigent. Funktionsangivelser (primært instrument eller vokalstemme) anføres på dansk, person- og korporationsnavne citeres.

Indledende småord i de enkelte ophavsangivelser kan udelades, hvis det ikke forrykker meningen.

Den enkelte institution fastsætter selv regler for, hvor mange udøvere der medtages i ophavsangivelsen.

Solister. Den udførte funktion anføres efter navnet, indledt med komma-blank. Ved instrumentalmusik med soloinstrument(er) angives funktionen ved fuldt udskrevet dansk instrumentnavn, og tilsvarende angives betegnelsen for stemmehøjden ved vokalmusik for solostemme(r), se Bilag E .

  245 00 *a Horowitz at home *m musikoptagelse *e Vladimir Horovitz,
  klaver
  245 00 *a ... *e Elisabeth Schwarzkopf, sopran *e Dietrich Fischer-Die-
  skau, baryton *e Gerald Moore, klaver

Er stemmehøjden ikke angivet, og kan den ikke fastslås, anvendes betegnelsen »sang«.

  245 00 *a De profundis *m musikoptagelse *e Anssi Hirvonen, sang

Ved rytmisk musik med mere end én udøver udelades funktionsangivelsen, medmindre den skønnes af særlig interesse eller er usædvanlig; dog medtages den altid i nationalbibliografien.

Når funktionsangivelse udelades, gives udøveroplysningerne normalt i en og samme ophavsangivelse, hvor fremhævede udøvere sprogligt forbindes med og , medens navne på mindre fremhævede udøvere indledes med med . Og og med indsættes på hovedtitlens sprog uden brug af skarpe parenteser.

  245 00 *a Expression *m musikoptagelse *e Chick Corea, klaver
  245 00 *a The mighty Fatha *m musikoptagelse *e Earl Hines with
  Richard Davis and Elvin Jones
  245 00 *a Paris impressions *m musikoptagelse *e Erroll Garner, klaver
  og cembalo, with Eddie Calhoun and Kelly Martin
  245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
  Townshend *e the Who
  245 00 *a De levendes land *m musikoptagelse *e tekster: N.F.S.
  Grundtvig *e melodier: Erik Grip ... [et al.] *e Erik Grip, guitar
  og vokal *e Finn Olafsson, guitar *e Jens Jefsen, bas *e Svend
  Erik Nørregård, trommer *e Ole Fick, el-guitar *e Holger Lau-
  mann, obo *f produceret af Peter Abrahamsen

Hvis fonogrammet indeholder både solonumre og numre med flere udøvere, kan udøveroplysningerne deles og funktionsangivelsen medtages ved soloudøveren.

  245 00 *a Lee Konitz-Chet Baker-Keith Jarrett Quintet *m musikopta-
  gelse *e Lee Konitz-Chet Baker-Keith Jarrett Quintet *e Keith
  Jarrett, klaver *e Lee Konitz and Bill Evans' Trio

Ved større vokalværker som oratorier, passioner, messer, operaer, operetter, musicals mv. anvendes formen solist(er): , der sættes foran navnene og erstatter betegnelsen for stemmehøjde eller rolleangivelse som funktionsangivelse. I nationalbibliografien gives stemmehøjde og/eller rolleangivelse i parentes efter navnene.

  245 00 *a ... *e solister: Anton Dermota, Dietrich Fischer-Dieskau, Elisa-
  beth Grümmer, Marga Höffgen, Otto Edelmann
  245 00 *a ... *e solister: Kirsten Hermansen (sopran), Kurt Westi (tenor),
  Ib Hansen (baryton)

Ved scenisk musik medtages kun solister, hvis navne er fremhævede på materialet. I nationalbibliografien medtages desuden navne på danske udøvere, der er nævnt på fremtrædende plads, med angivelse i parentes af stemmehøjde og/eller rolle.

  245 00 *a ... *e solister: Elisabeth Schwarzkopf, Otto Edelmann, Erich
  Kunz, Hans Hopf, Gerhard Unger ... [et al.]
  245 00 *a Die Walküre *m musikoptagelse *e Wagner *e solister: Martha
  Mödl, Leonie Rysanek, Margarete Klose, Ludwig Suthaus, Ferdi-
  nand Frantz, Gottlob Frick, Dagmar Schmedes (Waltraute) ... [et
  al.]
  (Dagmar Schmedes: dansk sopran, ansat ved statsoperaen i Wien)

Dirigent. Oplysning om dirigent indledes med dirigent: . Hvis dirigentfunktionen på materialet er knyttet sammen med en anden ophavsangivelse, f.eks. arrangørfunktionen, gives den anden ophavsangivelse som anvist i 6.II.1F1 .

  245 00 *a Violin concerto in D major, op. 61 *m musikoptagelse *e
  Beethoven *e Kyung-Wha Chung, violin *e the Vienna Philhar-
  monic Orchestra *e dirigent: Kirill Kondrashin *f recording pro-
  ducer: Christopher Raeburn *f recording engineer: James Lock

6.II.1F4 Medlemmerne af en gruppe, et ensemble el.lign. kan gengives efter gruppens navn eller gives i en note (se 6.II.7B6 ), hvis de findes på fremtrædende plads.

  245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
  Townshend *e the Who *k John Entwistle, Roger Daltrey, Keith
  Moon, Peter Townshend
  245 00 *a Lee Konitz-Chet Baker-Keith Jarrett Quintet *m musikopta-
  gelse *e Lee Konitz-Chet Baker-Keith Jarrett Quintet *k Lee
  Konitz, Chet Baker, Keith Jarrett, Charlie Haden, Beaver Harris
  *e Keith Jarrett, klaver *e Lee Konitz and Bill Evans' Trio *k Bill
  Evans, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Allan Dawson
  245 00 *a Madrigals book I/IV for soprano and instrumental ensemble
  *m musikoptagelse *e Musica varia *k Anne-Marie Mühle, mez-
  zosoprano ; Ulf Bergström, flute ; Seppo Asikainen, percussion
  *e Åsa Lännerholm, harp *e Robert Cöojder, doublebass
  (6.II.1F3a)
  eller:
  245 00 *a Madrigals book I/IV for soprano and instrumental ensemble
  *m musikoptagelse *e Musica varia *k Anne-Marie Mühle, mez-
  zosopran ; Ulf Bergström, fløjte ; Seppo Asikainen, slagtøj *e Åsa
  Lännerholm, harpe *e Robert Cöojder, kontrabas
  (6.II.1F3b)

6.II.1F5 Valgfri regel. Hvis musikoptagelsen indeholder flere værker og har både ophavsangivelser, der er fælles for hele fonogrammet, og andre, der kun vedrører et eller flere, men ikke alle værker, gives i afsnittet for titel og ophav kun de ophavsangivelser, der er fælles for hele fonogrammet; alle øvrige ophavsangivelser gives i forbindelse med de respektive værker enten i indholdsnoten (felt 530) eller i titelanalyser (felt 795). Reglen dækker alle typer af ophavsangivelse.

  245 00 *a Ansermet conducts Ravel *m musikoptagelse *e l'Orchestre
  de la Suisse Romande *e Ernest Ansermet
  ...
  530 00 *a Indhold: Pavane pour une infante défunte ; Shéhérazade /
  with Régine Crespin ; Rapsodie espagnole ; Valses nobles et sen-
  timentales ; Ma mère l'oye ; Daphnis et Chloé (Suite no. 2) ;
  Alborada del gracioso ; La valse ; Le tombeau de Couperin ; Tzi-
  gane / with Ruggiero Ricci ; Bolero
  (6.II.1F3a)
  eller:
  245 00 *a Ansermet conducts Ravel *m musikoptagelse *e l'Orchestre
  de la Suisse Romande *e dirigent: Ernest Ansermet
  ...
  531 00 *a Indhold:
  770 00 *å 1 *a Ravel *h Maurice
  795 00 *å 1 *a Pavane pour une infante défunte *a Shéhérazade *e
  Régine Crespin, sopran *a Rapsodie espagnole *a Valses nobles
  et sentimentales *a Ma mère l'oye *a Daphnis et Chloé (Suite nr.
  2) *a Alborada del gracioso *a La valse *a Le tombeau de Cou-
  perin *a Tzigane *e Ruggiero Ricci, violin *a Bolero
  (6.II.1F3b)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top