.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 9.7 - Note 9.7B Noter Næste afsnit

9.7A Indledende regel

9.7A1 Tegnsætning

Vedrørende tegnsætning foran afsnittet og imellem flere noter se Bilag F .

Tegnsætning i den enkelte note se 1.7A3 .

9.7A2 Obligatoriske noter. Note om systemkrav eller note om adgangsmåde samt note om hovedtitlens kilde medtages altid.

9.7A3 Noternes udformning. Noter udarbejdes som anvist i 1.7A .

Noter med henvisning til en elektronisk lokalisering udarbejdes som beskrevet under Note om adgangsmåde (9.7B1b) og som vist i eksemplerne i afsnit 9.7B i øvrigt.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top