.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 10.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper 10.4A Indledende regel Næste afsnit

Afsnit 10.4 - Publicering, distribution el.lign.

10.4A Indledende regel

10.4B Almene regler

10.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

10.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

10.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

10.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

10.4G Produktionssted og navn på producent

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top