.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.1A Indledende regel 12.1C Generel materialebetegnelse Næste afsnit

12.1B Hovedtitel

12.1B1 Hovedtitlen gengives som anvist i 1.1B.

  245 00 *a Rapport
  245 00 *a Befolkningen i kommunerne
  245 00 *a Løgstør avis
  245 00 *a Hug!
  245 00 *a Danmarks Biblioteksskoles skrifter
  245 00 *a ICES oceanographic data lists and inventories
  245 00 *a Skrifter fra Geografisk Institut ved Aarhus Universitet
  245 00 *a Gyldendals magasin

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde til oplysninger og derfor er anført i skarp parentes (jf. 12.0B), kan den anvendte kilde anføres i en note (se 12.7B3 ).

  245 00 *a [Hørsholm Egns Museums årsskrift]
  (Titlen hentet fra kolofonen)

12.1B2 Hvis titlen i den primære kilde til oplysninger er anført både i fuldt udskrevet form og i form af et stavelsesord eller initialord, vælges den fuldt udskrevne form som hovedtitel, medmindre stavelsesordet eller initialordet er den eneste form, der anvendes andetsteds i materialet.

Den form, der ikke vælges som hovedtitel, gengives som undertitel (se 12.1E1 ).

  245 00 *a Linguistics and language behavior abstracts
  (Titlen forekommer fuldt udskrevet og som »LLBA« i den primære kilde. Den fuldt udskrevne form forekommer andre steder i materialet)
  245 00 *a dit
  (Både »dit« og »dansk institutionstidsskrift« optræder i den primære kilde, men kun »dit« forekommer andre steder i materialet)

Hvis titlen i den primære kilde indledes med en apposition i bestemt form, der blot angiver materialets art eller udgivelseshyppighed, udelades appositionen normalt af hovedtitlen. Den primære kildes titelform anføres i en note (se 12.7B4 ).

  I den primære kilde »Tidsskriftet Uddannelsespolitik«:
  245 00 *a Uddannelsespolitik
  512 00 *a På titelsiden: Tidsskriftet Uddannelsespolitik

  I den primære kilde »Ugeavisen Gråsteneren«:
  245 00 *a Gråsteneren
  512 00 *a På titelsiden: Ugeavisen Gråsteneren
  men:
  I den primære kilde »Schriftenreihe Klinische Anästhesiologie«:
  245 00 *a Schriftenreihe Klinische Anästhesiologie

  I den primære kilde »Højrebladet Komet«:
  245 00 *a Højrebladet Komet

12.1B3 Hvis der er tvivl om, hvorvidt et korporationsnavn eller en forkortelse heraf er en del af hovedtitlen, behandles navnet kun sådan, hvis det konsekvent er præsenteret således andetsteds i materialet, f.eks. i en rubrik med redaktionelle oplysninger, i kolumnetitler eller i løbende redaktionel tekst.

  245 00 *a Cataloging service bulletin
  (I den primære kilde:
  Library of Congress/Washington
  CATALOGING SERVICE BULLETIN
  Processing Services
  Nederst på hver side:
  Cataloging service bulletin)
  245 00 *a Alt om mad
  (I den primære kilde, men ikke andetsteds i materialet: Fogtdals Alt om mad)

12.1B4 Et periodicum kan være en separat udgivet sektion af eller et supplement til et andet periodicum eller til et monografisk udgivet materiale. Hvis dets hovedtitel består af

a) en titel, der er fælles for alle sektioner (eller af hovedpublikationens titel)

samt

b) en titel på sektionen eller supplementet,

og hvis de to dele er grammatisk uafhængige af hinanden, gengives den fælles titel og sektionens eller supplementets titel adskilt, men skal i bibliografisk sammenhæng opfattes som én hovedtitel.

Dette gælder uanset den rækkefølge, hvori de to dele optræder i den primære kilde.

At den fælles titel og sektionens eller supplementets titel skal opfattes som én hovedtitel, har konsekvens for registreringen af materialet på følgende måde: En hovedtitel kan ikke fordeles på flere niveauer, hvorfor periodiske sektioner af og periodiske supplementer til andre materialer altid registreres i egne bibliografiske poster og aldrig som underliggende niveau til en registrering af fællesoplysninger for alle sektioner eller til en registrering af hovedpublikationen.

  245 00 *a Dansk bogfortegnelse *o Årskatalog
  245 00 *a Acta radiologica *o Supplementum
  men:
  245 00 *a Beihefte zum Geologischen Jahrbuch
  (Supplementets titel er her grammatisk forbundet med hovedpublikationens titel)

12.1B5 En sektionstitel eller supplementstitel (se 12.1B4) kan være indledt med en numerisk, alfabetisk eller alfanumerisk betegnelse. En sådan betegnelse gengives før den øvrige del af sektionstitlen eller supplementstitlen.

  245 00 *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers
  245 00 *a Progress in nuclear energy *n Series 2 *o Reactors

En betegnelse, der anvendes som en kronologisk inddeling af et periodicum, anføres ikke som en sektionstitel, men i afsnittet Nummerering og datering (se 12.3G ).

12.1B6 Hvis en sektion eller et supplement er udgivet separat og har en specifik titel, der kan adskilles fra den fælles titel, og hvis den specifikke titel på grund af den primære kildes typografi forekommer vigtigere end den fælles titel, gengives den som hovedtitel. Hvis der er tale om en sektion, anføres den fælles titel som seriebetegnelse (se 12.6B ). Er der tale om et supplement, anføres hovedpublikationens titel i en note (se 12.7B7j ).

  245 00 *a British journal of applied physics ...
  440 00 *a Journal of physics *v D
  (Sektionens specifikke titel forekommer vigtigere end den fælles titel, der anføres som seriebetegnelse)

En opdeling af et periodicum i sektioner, der ikke er udgivet separat og beskrevet selvstændigt, kan beskrives i en note (se 12.7B18 ).

12.1B7 Hvis en nummerering eller datering indgår i hovedtitlen og skifter fra nummer til nummer, udelades den og erstattes af udeladelsestegn. I hovedtitlens begyndelse markeres udeladelsen dog kun, hvis titlen ellers bliver uforståelig, eller hvis det er nødvendigt for den grammatiske sammenhæng. I tvivlstilfælde udelades udeladelsestegn.

  245 00 *a Beretning til Folketinget angående Nordisk Råds ... session
  245 00 *a Beretning om konkurrencepolitikken
  (Ikke: ... beretning om konkurrencepolitikken)
  men:
  245 00 *a ... i billeder
  (Ikke: I billeder)
  245 00 *a ... almindelige beretning om De Europæiske Fællesskabers
  virksomhed
  (Ikke: Almindelige beretning om De Europæiske Fællesskabers virksomhed)

12.1B8 Hvis et periodicum skifter titel, gives en ny beskrivelse (se 1. del, § 25D ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top