. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 11 - Mikroformer Kapitel 13. - Katalogiseringsmetoder: analyser, enkelte bind i en serie, afhængige værker og flerbindsværker Næste afsnit

Kapitel 12 - Periodica

Afsnit 12.0 - Almene regler

12.0A Afgrænsning

12.0B Kilder til oplysninger

12.0C Tegnsætning

12.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

12.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

12.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

12.0G Accenter og andre diakritiske tegn

12.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 12.1 - Titel og ophavsangivelse

12.1A Indledende regel

12.1B Hovedtitel

12.1C Generel materialebetegnelse

12.1D Paralleltitler

12.1E Undertitler og anden titelinformation

12.1F Ophavsangivelser

12.1G Flere periodica i samme publikation uden fælles titel

Afsnit 12.2 - Udgave

12.2A Indledende regel

12.2B Udgavebetegnelse

12.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

12.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 12.3 - Nummerering og datering

12.3A Indledende regel

12.3B Nummerering

12.3C Datering

12.3D Ingen betegnelse i det første nummer eller bind

12.3E Mere end én nummerering

12.3F Ophørte periodica

12.3G Successive nummereringer

Afsnit 12.4 - Publicering, distribution el.lign.

12.4A Indledende regel

12.4B Almene regler

12.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

12.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

12.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

12.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

12.4G Produktionssted, producents navn, produktionsår

Afsnit 12.5 - Fysisk beskrivelse

12.5A Indledende regel

12.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

12.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

12.5D Størrelse

12.5E Bilag

Afsnit 12.6 - Serie

12.6A Indledende regel

12.6B Seriebetegnelse

Afsnit 12.7 - Note

12.7A Indledende regel

12.7B Noter

Afsnit 12.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

12.8A Indledende regel

12.8B Internationalt standardperiodicanummer (ISSN)

12.8C Nøgletitel

12.8D Anskaffelsesvilkår

12.8E Tilføjelse

Afsnit 12.9 - Supplerende materiale

Afsnit 12.10 - Sektioner af periodica

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top