.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.5B Antal bind og/eller paginering 2.5D Størrelse Næste afsnit

2.5C Illustrationer

2.5C1 En illustreret trykt monografi beskrives som ill. , medmindre illustrationerne tilhører en eller flere af de typer, som er nævnt i 2.5C2. Hvis kun nogle af illustrationerne tilhører de nævnte grupper, anføres forkortelsen ill. først. Tabeller regnes ikke for illustrationer. Illustrationer på titelsider og mindre illustrationer (udsmykninger, vignetter el.lign.) anføres ikke.

  300 00 *a 327 s. *b ill.

2.5C2 Hvis illustrationerne tilhører en af følgende typer og skønnes at være af betydning, anføres de med en passende betegnelse: diagrammer, våbenskjold, faksimiler, blanketter, eksempler, genealogiske tabeller, kort, noder, grundplaner, portrætter (for såvel enkeltportrætter som gruppebilleder). Alle andre typer af illustrationer anføres som ill.

  300 00 *a 333 s. *b kort
  300 00 *a 333 s. *b ill., kort
  300 00 *a XVII, 333 s. *b kort, portr.

Valgfrit: Alle typer af illustrationer beskrives med forkortelsen ill.

  300 00 *a XVII, 333 s. *b ill.

2.5C3 Hvis nogle eller alle illustrationer er i farver (dvs. i to eller flere farver), anføres dette.

  300 00 ... *b ill. i farver
  300 00 ... *b ill. (nogle i farver), kort, grundplaner
  300 00 ... *b ill., kort i farver, portrætter (nogle i farver)

2.5C4 Antallet af illustrationer anføres, hvis det let kan fastslås (f.eks. hvis der er en nummereret liste over illustrationerne).

  300 00 ... *b 48 ill.
  300 00 ... *b ill., 12 kort

Valgfrit: Antallet af illustrationer udelades.

2.5C5 Hvis nogle eller alle illustrationer er trykt på forsatspapir, gives oplysning herom i en note (se 2.7B10 ).

  300 00 ... *b ill., kort
  512 00 *a Kort på forsatspapir

Valgfrit: Noten om illustrationens placering udelades.

2.5C6 Hvis materialet udelukkende eller hovedsagelig består af illustrationer, kan dette anføres som alle ill. eller hovedsagelig ill. Hvis illustrationerne alle er af samme type (se 2.5C2), skrives alle [typebetegnelse] eller hovedsagelig [typebetegnelse].

  300 00 ... *b alle ill.
  300 00 ... *b hovedsagelig kort

2.5C7 Illustrationer, som ved udgivelsen er anbragt i lomme på omslagets inderside, anføres som bilag (se 2.5E ).

2.5C8 Hvis reglerne i 2.5C1-2.5C7 giver et vildledende indtryk af det forholdsmæssige omfang af illustrationer og tekst, kombineres oplysningerne om paginering og illustrationer.

  300 00 *a 74 s. m. ill., 15 s.
  300 00 *a 74 s., 15 bl. m. ill.
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top