.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.13 Den primære kilde til oplysninger 2.15 Udgavebetegnelse Næste afsnit

2.14 Hovedtitel

2.14A Hvis materialet ikke har en titelside, og ingen af de i 2.13 nævnte kilder kan anvendes som erstatning for titelsiden, gengives tekstens begyndelsesord som hovedtitel. Der gengives så mange af begyndelsesordene, som er nødvendige for entydig identifikation af materialet.

2.14B Hvis en lang hovedtitel forkortes (se 1.1B4 ), udelades først enhver alternativ titel sammen med det forbindende ord ( eller el.lign.), dernæst uvæsentlige ord eller grupper af ord. Udeladelser markeres med udeladelsestegn.

  I den primære kilde:
  Revelation examined with candour. Or a fair enquiry into the sense and use of the several revelations expressly declared or sufficiently implied to be given mankind from the Creation as they are found in the Bible
  Hovedtitel:
  245 00 *a Revelation examined with candour ...

2.14C Mottoer, citater, dedikationer el.lign. på titelsiden udelades altid, hvis de er adskilt fra hovedtitlen.

2.14D Tilføjelser til titlen gengives ikke som del af hovedtitlen, heller ikke hvis de er knyttet til titlen med en præposition, en konjunktion el.lign.

  245 00 *a The English Parliament represented in a vision *c with an
  after-thought upon the speech delivered to His Most Christian
  Majesty by the deputies of the states of Britany on the 29th day
  of February last ... *c to which is added at large the memorable
  representation of the House of Commons to the Queen in the
  year 1711/12 ...
2.14E Gengivelse af visse bogstaver

Latinske store bogstaver, der skal gengives som små bogstaver, gengives efter følgende regler:

U gengives som u
V gengives som u, når teksten ikke skelner mellem u og v
V gengives som u eller v, når teksten skelner mellem u og v
J gengives som j
I gengives som i, når teksten ikke skelner mellem i og j
I gengives som i eller j, når teksten skelner mellem i og j
De store bogstaver J og U i fraktur gengives som henholdsvis i og v.

På andre sprog end latin gengives store bogstaver som små bogstaver i overensstemmelse med de retskrivningsregler, som anvendes i løbende tekst på pågældende sprog; f.eks. gengives TVTTO som tutto .

2.14F Lange undertitler mv. og lange ophavsangivelser forkortes ved at udelade uvæsentlige ord eller grupper af ord. I ophavsangivelser gengives så mange ord som nødvendigt for identifikation af de pågældende ophav.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top