.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.0A Afgrænsning 3.0C Tegnsætning Næste afsnit

3.0B Kilder til oplysninger

3.0B1 Angående kilder til beskrivelse af atlas se 2.0B . Herudover anvendes hele materialet som kilde til afsnittet Matematiske oplysninger .

3.0B2 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for kartografiske materialer er (i nedennævnte rækkefølge):

a) selve det kartografiske materiale. Når materialet er i flere fysiske dele, anvendes alle delene (herunder også et titelblad) som selve det kartografiske materiale.

b) det originale opbevaringsudstyr (f.eks. mappen, omslaget, kuverten) eller kassetten, vuggen og stativet til en globus el.lign.

Hvis hverken det kartografiske materiale eller opbevaringsudstyret m.m. kan anvendes som primær kilde, anvendes som erstatning herfor ledsagende trykt materiale (f.eks. teksthæfte eller brochure) eller enhver anden tilgængelig kilde. Den anvendte kilde anføres i en note (se 3.7B3 ).

3.0B3 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelser Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Matematiske oplysninger Fremtrædende plads

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for kartografiske materialers vedkommende selve det kartografiske materiale, det originale opbevaringsudstyr eller kassetten, vuggen og stativet til en globus el.lign. samt ledsagende trykt materiale.

Oplysninger fra den valgte primære kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads.

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top