.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 3.0 - Almene regler 3.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

3.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af kartografiske materialer. Et kartografisk materiale er et materiale, der helt eller delvis gengiver Jorden eller et hvilket som helst andet himmellegeme (herunder også opdigtede steder) topografisk eller tematisk. Følgende former af kartografisk materiale er omfattet af nærværende kapitel: to- og tredimensionale kort og planer, flyvekort, søkort og stjernekort, satellitkort, digitalkort, atlas, glober, blokdiagrammer, tværsnit/profiler, luftfotografier med kartografisk formål, remote-sensing kort, fugleperspektiver (kort i eleveret plan) osv. Ved kartografisk materiale i elektronisk form tages udgangspunkt i kapitel 9 . Ved kartografisk materiale i mikroform tages udgangspunkt i kapitel 11 . Ved periodisk udgivet kartografisk materiale tages udgangspunkt i kapitel 12 .

Reglerne i nærværende kapitel dækker ikke fuldt ud ældre kartografiske materialer (udgivet før 1821) og håndtegnede kort; men en tilføjelse til den specifikke materialebetegnelse (se 3.5B1 ) samt anvendelse af de specifikke regler for beskrivelse af håndskrifter (se kapitel 4 ) vil give en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse for de fleste bibliotekskataloger.

Valgfrit: Ved beskrivelse af atlas kan reglerne for bøger og småtryk (kapitel 2) følges i deres helhed.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top