Forrige afsnit Felt 871 Supplement til hovedpublikation (kun periodika) Felt 874 Underserie (kun periodika) Næste afsnit

Felt 873 Hovedserie (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 b    V  undertitel og anden titelinformation [RDA]
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G  V angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Anvendes kun, hvis hovedserien ikke er inddateret i felt 440 eller 840 , fx når det registrerede periodikum kun tilhører serien i en del af sin udgivelsesperiode.

Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som den er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenerering: En indledende tekst: 'Er underserie af:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempel

245 00 *a Arbeidsmarked og arbeidsmarkedpolitikk i Norden
873 00 *a NU *c Stockholm : 1981 *z 0349-7004 *g 1980-1981
873 00 *a NAUT-rapport *z 0800-241X

 

_