.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser Afsnit 1.4 - Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

Afsnit 1.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Dette afsnit anvendes i beskrivelsen af kartografiske materialer, edb-programmer, datafiler el.lign. og periodica. Afsnittet kan anvendes i beskrivelsen af musikalier. Angående afsnittets indhold og tegnsætning henvises til reglerne for disse materiale- og publikationstyper.

Vedrørende tegnsætning i afsnittet se Bilag F .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top