.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 1.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper 1.4A Indledende regel Næste afsnit

Afsnit 1.4 - Publicering, distribution el.lign.

1.4A Indledende regel

1.4B Almene regler

1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

1.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

1.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

1.4G Produktionssted og navn på producent

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top