.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4A Indledende regel 1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

1.4B Almene regler

1.4B1 I dette afsnit gengives alle oplysninger om hjemsted, navn og år for alle former for forlags-, distributions- og anden publiceringsvirksomhed. Angående upubliceret materiale se 1.4C8 og 1.4D8 .

1.4B2 Oplysninger om produktionen af materialet gengives også i dette afsnit.

1.4B3 Flere hjemsteder, navne og år, der hører til publicering, distribution el.lign., kan gengives i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig for det materiale, som beskrives.

1.4B4 Navne på steder, personer og korporationer gengives, som de forekommer i materialet. Dog udelades ledsagende præpositioner, medmindre bøjningsendelser bliver berørt heraf.

  260 00 *a V Praze
  260 00 *a Den Haag
  260 00 ... *b Im Deutschen Verlag
  men:
  260 00 *a Paris
  ikke À Paris

1.4B6 Hvis der over de oprindelige oplysninger om udgivelsen er klæbet en etiket med oplysninger om den nye udgivelse, gengives oplysningerne om denne i dette afsnit. Oplysningerne om den oprindelige udgivelse gives i en note, hvis de kan læses uden besvær.

1.4B7 Selv om materialets oplysninger om publicering, distribution el.lign. vides at være ukorrekte, gengives de i den foreskrevne rækkefølge. Hvis de korrekte oplysninger kendes, tilføjes disse som korrektion til de enkelte elementer.

  260 00 *a Belfast [i.e. Dublin]
  260 00 *a Paris [i.e. Bruxelles] *b impr. Vincent [i.e. Moens] *c 1798 [i.e.
  1883]
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top