.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign. 1.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

1.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

1.4D1 Navnet på forlaget, distributøren el.lign. gengives efter det hjemsted eller de hjemsteder, det hører til.

  260 00 *a København *b Gyldendal
  260 00 *a Mainz *a London *b Schott
  260 00 *a Odense *b Plancenter Fyn A/S *a Svendborg *b Henning Ejby
  Christensen

1.4D2 Navnet på forlaget, distributøren el.lign. anføres i den korteste form, der kan forstås og identificeres internationalt.

  260 00 ... *b Gjellerup & Gad
  ikke Gjellerup & Gad Forlag A/S
  men
  260 00 ... *b Hans Reitzel
  ikke Reitzel
  (Forlaget kan forveksles med andre forlag med navnet Reitzel)

Hvis navnet på forlaget, distributøren el.lign. er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives det navn, der er på hovedtitlens sprog eller i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives det navn, der står først.

Valgfrit: Navne på andre sprog eller i andre alfabeter anføres i den korteste form. Hvis det forkortede navn er ens på alle sprog eller i alle alfabeter, anføres det kun én gang.

  260 00 ... *b Éditions du peuple *p Commoner's Pub
  260 00 ... *b Høst
  ikke
  260 00 ... *b Høst & Søns Forlag *p Høst & Son Publisher

1.4D3 Af ord og udtryk i forbindelse med angivelsen af forlag, distributører el.lign. medtages altid:

a) ord og udtryk, der beskriver personens eller korporationens funktion (bortset fra den rent forlagsmæssige)

  260 00 ... *b i kommission hos Nyt Nordisk Forlag
  260 00 ... *g distribution: Kommunetryk
  260 00 ... *g bestilles hos Statens Informationstjeneste
  260 00 ... *b i samarbejde med Lokalhistorisk forening for Als og omegn
  men
  260 00 ... *b Allen & Unwin
  ikke published by Allen & Unwin

b) dele af navnet, der er nødvendige for at skelne mellem forskellige forlag, distributører el.lign.

  260 00 ... *b Longmans, Green
  260 00 ... *b Longmans Educational
  ikke Longmans

1.4D4 Hvis navnet på forlaget, distributøren el.lign. forekommer i genkendelig form i afsnittet for titel og ophavsangivelse, kan det anføres i forkortet form.

  245 00 *a Litteratur om Tom Kristensen *m GMB *c en bibliografi *e
  ved Aage Jørgensen
  260 00 *a Mårslet *b Aa. Jørgensen
  245 00 *a Skolens fremtid -- fremtidens skole *m GMB *e Danmarks
  Lærerforening
  260 00 *a København *b DLF

1.4D5 Hvis to eller flere forlag, distributører el.lign. er nævnt i materialet, gengives det førstnævnte forlag, den førstnævnte distributør el.lign. og det tilhørende hjemsted. Navne på efterfølgende forlag, distributører el.lign. og deres tilhørende hjemsteder (hvis de er forskellige fra de allerede nævnte hjemsteder) medtages som minimum tillige i følgende tilfælde:

a) når det første og det efterfølgende navn i materialet er anført som én sammenhængende oplysning

  260 00 *a [København] *b Danmarks Radio *b for Undervisningsmini-
  steriet

b) når det første navn er en distributør el.lign., og et efterfølgende navn er et forlag

c) når et efterfølgende navn på grund af typografi eller layout klart fremtræder som det vigtigste

  260 00 *a Toronto *b McClelland and Stewart *b World Crafts Council
  (Andet forlag er typografisk fremhævet)

d) når et efterfølgende navn i modsætning til det førstnævnte er hjemmehørende i Danmark

  260 00 *a Oslo *b Fabritius *a København *b Munksgaard

1.4D6 Hvis navnet på forlaget, distributøren el.lign. ikke kendes, gives forkortelsen s.n. (sine nomine) eller tilsvarende i ikke-latinske alfabeter.

  260 00 *a København *b [s.n.]

1.4D7 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en virksomhed er et forlag eller en producent, behandles den som forlag.

1.4D8 For upubliceret materiale (f.eks. håndskrifter, originalkunst, naturskabte genstande, der ikke er forarbejdet til kommerciel distribution, uredigerede og upublicerede film og videogrammer, stock shots og upublicerede lydoptagelser) anføres intet navn på forlag, distributør el.lign. For upublicerede samlinger (herunder de, som indeholder publiceret materiale, der ikke tidligere har været publiceret som samling) anføres intet navn på forlag, distributør el.lign. Heller ikke forkortelsen s.n. gives i sådanne tilfælde.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top