.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.1F Ophavsangivelser Afsnit 11.2 - Udgave Næste afsnit

11.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

11.1G1 Hvis en mikroform med flere værker ikke har en fælles titel, beskrives materialet enten som en helhed (se 11.1G2 og 11.1G3), eller der udformes selvstændige beskrivelser på hvert enkelt værk med selvstændig titel (se 11.1G4).

11.1G2 Hvis materialet beskrives som en helhed, gengives titlerne på de enkelte værker som anvist i 1.1G.

    245 00 *a Analysis of the results of the general population census 1964
    *m tekst *a The supply of labour in Libya *e Libya, Ministry of
    Economy and Commerce, Census and Statistical Department
    245 00 *a The Wilson papers *m tekst *x The Colt-Hatt papers

11.1G3 Korte forklarende tilføjelser gives i ophavsangivelserne, hvis forholdet mellem titler og person(er) eller korporation(er) er uklart (jf. 11.1F2).

11.1G4 De enkelte værker med selvstændige titler kan beskrives i selvstændige registreringer. Angående beskrivelsen af omfang i sådanne beskrivelser se 11.5B2 . De enkelte beskrivelser knyttes sammen i en note (se 11.7B21 ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top