.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.5A Indledende regel 11.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

11.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

11.5B1 Det overordnede begreb mikroform dækker alle mikroformstyper, når en specifik materialebetegnelse anvendes i stedet for eller i forbindelse med en generel materialebetegnelse. I beskrivelsen angives materialets omfang ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en betegnelse fra nedenstående liste.

kanalmikrokort
mikrofilmhulkort
mikrofilmkassette
mikrofilmspole
mikrofilmstrimmel
mikrofiche
mikrokortkassette
papirmikrokort

  300 00 *n 1 kanalmikrokort
  300 00 *n 9 mikrofilmspoler

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres som specifik materialebetegnelse.

Hvis mikroform er anvendt i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse, kan mikro udelades af ovenstående betegnelser.

  300 00 *n 41 ficher

(»mikro« er anvendt i forbindelse med den generelle materialebetegnelse i titlen ([tekst (mikroform)]))

Hvis der til anvendelsen af en mikroform kræves et specielt apparatur til forstørrelse, kan fabrikationsbetegnelsen tilføjes til den specifikke materialebetegnelse. Oplysningen kan også gives i en note (se 11.7B10 ).

  300 00 *n 1 mikrofilmkassette *e Memorex

Antallet af ruder eller dobbeltruder kan tilføjes. Et nøjagtigt antal ruder kan angives, eller antallet af ruder på en fyldt fiche kan ganges med antallet af ficher uden hensyn til, om de enkelte ficher er fyldt med ruder. Ved sidstnævnte metode anføres det samlede antal ruder indledt med ca. og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Samme fremgangsmåde kan anvendes ved materialer, der kun omfatter én fiche.

  300 00 *n 3 mikroficher *a 703 ruder
  300 00 *n 1 mikrofiche *a 6 dobbeltruder
  300 00 *n 1 mikrofiche *a 50 ruder

11.5B2 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som selvstændige værker med egne titler (se 11.1G4 ), anføres omfanget af det enkelte værk f.eks. som på spole 3 af 4 spoler (hvis delene er nummereret i én sekvens), eller som på 1 spole af 3 mikrofilmspoler, på 1 af 5 mikroficher (hvis der ikke er en sådan nummerering).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top