.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 11.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper 11.4A Indledende regel Næste afsnit

Afsnit 11.4 - Publicering, distribution el.lign.

11.4A Indledende regel

11.4B Almene regler

11.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

11.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

11.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

11.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

11.4G Produktionssted og navn på producent

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top