.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 13.4 Katalogisering af enkelte dele i en serie 13.6 Flerbindsværker Næste afsnit

13.5 Afhængige værker

Ved et afhængigt værk forstås et materiale, der er tæt tilknyttet et andet materiale og ikke skønnes at kunne fungere uden det materiale, værket knytter sig til. Samtidig skønnes det materiale, det afhængige værk knytter sig til, at kunne fungere selvstændigt uden det afhængige værk. Herudover skal materialets titel kunne udformes som en afhængig titel. Begrebet afhængig titel samt kriterierne for, hvornår en afhængig titel kan udformes, er beskrevet i 1. del, § 31A .

Afhængige værker kan både optræde i tilknytning til enkeltbindsværker og flerbindsværker. Selve det afhængige værk kan være udgivet som et enkeltbindsværk eller flerbindsværk. Hvis det afhængige værk er i flere bind anvendes også 13.6 .

Hvis et afhængigt værk ikke ønskes selvstændigt registreret, kan værket anføres som et bilag eller nævnes i en note i registreringen af det materiale, værket knytter sig til.

Hvis et afhængigt værk ønskes selvstændigt registreret, anvendes en af følgende metoder:

Metode 1 - selvstændig registrering i egen bibliografisk post:
Der oprettes en selvstændig bibliografisk post på det afhængige værk. Afsnittet Titel- og ophavsangivelse skal være en kopi af hovedmaterialets titel- og ophavsangivelse. Afsnittet afsluttes af et særligt delfelt, hvor den for værket specifikke del af titlen anføres og eventuelt efterfølges af ophavet til det afhængige værk. Den øvrige del af det afhængige værks beskrivelse sker ud fra det afhængige værks egne oplysninger.

Metode 2 - selvstændig registrering af det afhængige værk i den bibliografiske post, der indeholder beskrivelsen af hovedmaterialet:
Hovedmateriale og afhængigt værk beskrives som et flerbindsværk efter modellen beskrevet under overskriften Metode 2 - selvstændige registreringer af de enkelte niveauer i én bibliografisk post , se 13.6B.

Metode 1:

  245 00 *a Ordbog over det danske Sprog *m GMB *e grundlagt af Ver-
  ner Dahlerup *e udgivet af Det Danske Sprog- og Litteratursel-
  skab *y Supplement - prøvehæfte *e udarbejdet af Anne Due-
  kilde og Bente Holmberg *e under medvirken af Lise Bak
  260 00 *a [København] *b Gyldendal *c 1987
  300 00 *a 51 s. *c 20 cm

eller metode 2:

  245 00 *a Ordbog over det danske Sprog *m GMB *e grundlagt af Ver-
  ner Dahlerup *e udgivet af Det Danske Sprog- og Litteratursel-
  skab
  248 00 ...
  248 00 ...
  ...
  248 00 *a Supplement - prøvehæfte *e udarbejdet af Anne Duekilde og
  Bente Holmberg *e under medvirken af Lise Bak *j [København]
  : Gyldendal, 1987 *k 51 s. ; 20 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top