.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 1.4 - Publicering, distribution el.lign. 1.4B Almene regler Næste afsnit

1.4A Indledende regel

1.4A1 Tegnsætning

Se Bilag F .

1.4A2 Kilder til oplysninger

Oplysninger, der gengives i dette afsnit, hentes fra den primære kilde eller fra de øvrige foreskrevne kilder for dette afsnit som anvist i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper.

Oplysninger, som ikke kan hentes fra de foreskrevne kilder, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top