. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Indhold Kapitel 2 - Personnavne som opslag Næste afsnit

Kapitel 1 - Valg af opslagselementer

Indledning

Rammer og hovedprincipper for valg af opslagselementer

Opstillingselementer

1-24: VALG AF OPSLAG PÅ PERSONER OG KORPORATIONER

1. Materialer indeholdende værker af én person

2. Materialer indeholdende ét værk af ukendt eller usikkert ophav eller med en anonym gruppe som ophav

3. Materialer indeholdende ét værk af flere personer - delt ansvarlighed

4. Materialer indeholdende en samling af værker af flere ophav

5. Materialer, der udgår fra korporationer

6. Periodica

7-20: Materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed

7-15: Tekster af ophav med blandet ansvarlighed

7. Bearbejdere: omskrivning til anden form eller stil

8. Bearbejdere: omskrivning af indholdet

9. Kunstnere og tekstforfattere

10. Kalligrafer og forfattere

11. Kritikere / biografer og forfattere

12. Kommentatorer og forfattere

13. Præses eller respondent

14. Interviewere, referenter og refererede personer

15. Virkelige og nominelle ophav

16-20 Andre materialer af ophav med blandet ansvarlighed

16. Film

17. Originalkunst, kunsthåndværk, bearbejdet og reproduceret kunst

18. Musikværker

19. Lydoptagelser

19.I Lydoptagelser (ikke musik)

19.II Musikoptagelser

20. Elektroniske materialer

21. Sammensatte materialer

22. Ophav i forbindelse med sammenhænge med andre materialer eller værker

23. Øvrige personer og korporationer nævnt i beskrivelsen

24. Analyser - ophav

25-33: VALG AF OPSLAG PÅ TITLER

25. Hoved-, sektions- og bindtitler

26. Andre titler eller lignende

27. Uniforme titler

28. Originaltitler

29. Ophavsbetegnelser som titler

30. Serietitler

31. Sammenhænge med andre materialers titler

32. Analytiske titler

33. Supplerende opslag på titler

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top