Forrige afsnit Indledning Bilag Næste afsnit

FELTER

001-019 ID-numre til lænkning mv. og indholdskoder

001 Postens ID-nummer

002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC)

004 Kode for poststatus og posttype

005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale

008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer

009 Kode for materialebetegnelse

010 DanBib ID-nummer (DanBib)

011 ID-nummer på hovedmaterialets post

012 Generationsnummer (ISSN)

013 ID-nummer på post på højeste niveau

014 ID-nummer på post på højere niveau

015 ID-nummer på post på lavere niveau

016 ID-nummer på værtspublikation

017 ID-nummer på første udgave

018 ID-nummer på anden post for samme materiale

020-099 Internationale ID-numre, koder og klassifikationsnotationer

020 Nationalbibliografisk nummer

021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

022 ISSN og/eller anskaffelsesvilkår

023 Producentens stregkode

024 ISRC

025 Andet internationalt standardnummer

027 ISRN og/eller anskaffelsesvilkår

028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår

029 Fingerprint

030 CODEN

032 Kode for nationalbibliografi eller fagbibliografi

033 Amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)

034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer (multiMARC)

035 Systemkontrolnummer

036 Library of Congress Control Number

038 Søge/opstillingskode for børnelitteratur

039 Søge/opstillingskode for musikoptagelser mv.

040 Kilde for katalogiseringen

041 Sprogkoder

042 Kode for teksters sværhedsgrad

043 Kode for geografisk område (multiMARC)

044 Pædagogiske fagkoder (FUI)

048 Besætningsangivelse i kodet form (OUB)

050 Library of Congress klassifikation (multiMARC)

060 National Library of Medicine klassifikation

070 National Agricultural Library klassifikation (multiMARC)

079 Deutsche Bibliothek klassifikation (multiMARC)

080 UDK (multiMARC)

082 DDC (multiMARC, ISSN Danmark)

085 British Catalogue of Music klassifikation (multiMARC)

086 Verbalisering af klassifikationsnotation

087-089 Lokalt definerede felter til klassifikationsnotationer

090-095 Lokale felter

096-099 Lokal opstillingssignatur

100, 110 Opstillingselementer

100 Personnavn som opstillingselement

110 Korporationsnavn som opstillingselement

200-599 Bibliografiske beskrivelsesafsnit

210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)

222 Nøgletitel (ISSN Network)

239 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film) som opstillingselement, Praksis for folkebiblioteker ("standardtitel")

240 Uniform titel som opstillingselement

241 Originaltitel

242 Oversat titel

243 Collective Uniform Title

245 Titel og ophavsangivelse

247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement

248 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement

250 Udgavebetegnelse

255 Nummerering og datering (periodica)

256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

257 Musikaliers fysiske repræsentation

259 Filbeskrivelse

260 Publicering, distribution el.lign.

264 Produktion, publikation, distribution, fremstilling og copyright

300 Fysisk beskrivelse

320 Forkortelsesversion (punktbøger)

321 Notationsmetode for noder på punktskrift

322 Produktionsmøde (punktbøger)

336 Indholdstype

337 Mediatype

338 Bærertype

340 Fysisk medium

344 Lydkarakteristika

345 Projektionskarakteristika for film

346 Videokarakteristika

347 Digitale filkarakteristika

440 Seriebetegnelse i materialets form

500-559 Fælles noter

500 Note om et periodicums frekvens

501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

502 Note om originaltitel eller oversættelse

503 er reserveret til notefelt til pædagogiske aspekter

504 Indholdsbeskrivende note

505 Note om art eller form

506 Note om disputats eller anden afhandling

507 Note om anledning til udgivelse

508 Note om sprog og alfabet

509 Note om besætning (musikalier)

512 Note til beskrivelsen

513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)

517 Note om målgruppe og anvendelighed

518 Note om anvendelsesklausul 520 Note om værkets bibliografiske historie

521 Note om udgavens oplag

522 Note om geografisk dækning

523 Note om udgivelse i andre materialetyper

525 Note om komplekse forhold til andre periodica

526 Note om sammenhæng med andre værker

528 Note om foretrukken citation

529 Note om referencer til materialet

530 Indholdsnote

531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote

532 Note om litteraturhenvisninger og registre

534 Note om partielt indhold

538 Note om numre, der indgår i materialet

539 Note om grundlaget for katalogiseringen

540 Korporation, hvorfra et periodicum udgår (ISSN Network)

545 Note til periodikaadministation

555 Analytisk indholdsnote

557 Periodicum som værtspublikation for I-analyse

558 Monografi som værtspublikation for I-analyse

559 Generel note (SUMFELT)

560-599 Lokale noter

563 Note om indbinding

565 Note om bibliotekets eksemplar(er)

570 Note om opstilling

580 Note om bibliotekets beholdning

583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note]

596 Accessionsstatus

600-699 Emnedata

600 Personnavn som emneord

610 Korporationsnavn som emneord

620 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Nationalbibliografien)

621 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)

622 Systematisk notation for kartografiske materialer (Nationalbibliografien)

630 Kontrolleret emneord

631 Ukontrolleret emneord

632 Geografiske Koordinater for sted som emne

633 Stednavn som emneord

634 Periodebetegnelse som emneord

645 Titel som emneord

650 Library of Congress og analoge emneord

651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn

652 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

654 Forældet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling (DBC)

655 Andet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

660 MeSH emneord

661 Europæisk Pædagogisk Tesaurus

662 AGROVOC

665 Indeksering af skønlitteratur (Læsekompasset)

666 Kontrolleret DBC emneord

667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordssystem

668 Genrebetegnelse

670 NAL emneord (multiMARC)

690 COMPASS emneord (multiMARC)

700-859 Navne- og titeldata mv. ud over beskrivelsen

700 Personnavn

710 Korporationsnavn

720 Ukontrolleret navn som som søgeelement

739 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film). Praksis for folkebiblioteker "(standardtitel")

740 Uniform titel

745 Varianttitel eller anden titel

770 Personnavn som opslagselement for analyse

780 Korporationsnavn som opslagselement for analyse

795 Analytisk titel

796 Tracktitler på musik

840 Serietitel

845 Præsentation af populærserie

846 Præsentation af univers

856 Elektronisk lokalisering og adgangsmåde

860-879 Periodicarelationsfelter

860 Tidligere titel (kun periodica)

861 Senere titel (kun periodica)

863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodica)

865 Udgave i andet medium (kun periodica)

866 Udgave på originalsprog (kun periodica)

867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold (kun periodica)

868 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodica)

870 Hovedpublikation til supplement (kun periodica)

871 Supplement til hovedpublikation (kun periodica)

873 Hovedserie (kun periodica)

874 Underserie (kun periodica)

879 Andre relationer (kun periodica)

880 Alternativ grafisk præsentation

887 Data konverteret fra andet format end MARC

900-968 Henvisninger

900 Henvisning fra personnavn

910 Henvisning fra korporationsnavn

930 Henvisning til kontrolleret emneord

933 Henvisning til stednavn som emneord

934 Henvisning til periodebetegnelse som emneord

945 Henvisning fra titel

952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne

966 Henvisning til kontrolleret DBC emneord

968 Henvisning til genrebetegnelse

980, 985 Beholdningsdata

980 Bibliotekets beholdning af et periodicum (formateret)

990-999 Materialevalgsdata

990 Materialevalgs- og leverandøroplysninger (DBC)

991 Noter til materialevalg (DBC)

996 Ejermarkering


_